Đoàn Lương Đoàn Lương Đoàn Lương Đoàn Lương Đoàn Lương

CÔNG TY TNHH NÂNG CẨU VẬN CHUYỂN ĐOÀN LƯƠNG

Dịch Vụ Di Dời

Dịch vụ bốc dở và di dời máy móc tại TPHCM bằng xe cẩu, xe nâng và xe chuyên dùng :

  • Xe cẩu nhiều chủng loại, cẩu di dời được nhiều hàng hóa có trọng lượng lớn.
  • Xe nâng , xe nâng tay, nâng hạ được nhiều hàng hóa khác nhau.
  • Đội thủy lực palance
  • Xe chuyên dụng khác theo yêu cầu …

Một số hình ảnh Di đời và lắp đặt đã thực hiện

 

 

 

Về đầu trang