Đoàn Lương Đoàn Lương Đoàn Lương Đoàn Lương Đoàn Lương

CÔNG TY TNHH NÂNG CẨU VẬN CHUYỂN ĐOÀN LƯƠNG

Tin tức

THỦ TỤC CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI

Làm phù hiệu xe tải các loại , xe chở khách theo hợp đồng và xe container các loại ...

PHÙ HIỆU XE TẢI

Xe tham gia kinh doanh vận tải hàng hóa phải có phù hiệu “XE TẢI”, “XE CÔNG-TEN-NƠ” hoặc “XE ĐẦU KÉO” , " XE VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG ". Quy định trước đây chỉ có “XE TẢI”, và “XE...

Về đầu trang